Enter your keyword

Kursy dla każdego

od przedszkolaka do biznesmana 🙂

W Stacji Językowej wiemy, że kursanci w zależności od wieku i etapu rozwoju mają różne potrzeby i inaczej się uczą.
Podzieliśmy naukę w naszej szkole na sześć specjalnie opracowanych etapów, tak aby dostosować treści, metody oraz czas zajęć do Twoich indywidualnych potrzeb.

Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn

Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę

Benjamin Franklin

Happy Start (3-6 lat)

STAGE 1

STAGE 1

Wiemy, że dzieci w tym wieku uczą się szybko i chłoną wiedzę, dlatego też proponujemy zajęcia, w całości prowadzone w języku angielskim, które poprzez zabawę, śpiewanie piosenek, uczenie się rymowanek, tańczenie i prace manualne zanurzą dziecko w świat języka obcego.

Build Your Base (7-9 lat)

STAGE 2

STAGE 2

Stacja Językowa proponuje zajęcia stanowiące rozszerzenie treści poruszanych na lekcjach w szkole, dzięki czemu Twoje dziecko będzie mogło rozwinąć skrzydła, rozbudzić swoją ciekawość i uczyć się szybciej i efektywniej niż na zajęciach szkolnych.


Enjoy your English (10-14 lat)

STAGE 3

STAGE 3

Nasza szkoła proponuje kurs dostosowany do potrzeb dziecka na tym etapie rozwoju. W konsekwencji nauka języka obcego przestanie być przykrym, szkolnym obowiązkiem, a stanie się przede wszystkim ciekawym doświadczeniem, które przygotuje młodego człowieka do rozpoczęcia następnego etapu edukacyjnego, który rozpocznie się od egzaminu ósmoklasisty.


Ticket to the future (15-19 lat)

STAGE 4

STAGE 4

Ten czas to przygotowania do jak najlepszego zdania egzaminu dojrzałości. Zanim jednak młody człowiek rozpocznie dorosłe życie warto rozszerzyć jego spojrzenie na Świat, Stacja Językowa to miejsce w którym tego doświadczy.


Kurs dla dorosłych

Kurs dla dorosłych

Ten kurs przeznaczony jest dla osób dorosłych, które chcą nauczyć się języka obcego od podstaw, bądz potrzebują pogłębienia i rozszerzenia swoich obecnych umiejętności.
Wiemy, że potrzeby dorosłych kursantów różnią się od potrzeb dzieci czy nastolatków, dlatego nasze zajęcia prowadzimy na podstawie metody komunikacyjnej, która pozwala na swobodne poruszanie się w określonych sytuacjach życia codziennego.
Wielu dorosłych doświadcza bariery językowej, która nie pozwala im na komunikację w obcym języku mimo posiadanej wiedzy. Nasza szkoła chce pomóc Ci tę barierę pokonać i pozwolic poczuć, że naprawdę się rozwijasz.


Oferta dla firm

Stacja Językowa przygotowała ofertę kursu skierowanego specjalnie dla firm i jej pracowników.
W trakcie tego kursu kładziemy nacisk na język biznesowy oraz szlifowanie umiejętności
niezbędnych w pracy. Poszerzamy słownictwo ogólne o elementy języka biznesowego z zakresu
negocjacji, spotkań biznesowych, prezentacji czy obsługi klienta.

Na pewno słyszałeś, że im wcześniej zacznie się naukę języka obcego, tym lepiej.
W naszej szkole to potwierdzamy oraz pracujemy wedle tej zasady i właśnie dlatego to dla dzieci w wieku przedszkolnym zaprojektowaliśmy ten etap. Wiemy, że dzieci w tym wieku uczą się szybko i chłoną wiedzę, dlatego też proponujemy zajęcia, w całości prowadzone w języku angielskim, które poprzez zabawę, śpiewanie piosenek, uczenie się rymowanek, tańczenie i prace manualne zanurzą dziecko w świat języka obcego.
Jaką wiedzę zdobędzie uczeń w trakcie trwania etapu?

Nasze cele językowe:

➢ oswojenie się z językiem obcym poprzez metodę zanurzenia
➢ śpiewamy, tańczymy, rymujemy, słuchamy bajek i wystawiamy przedstawienia

➢ uruchamiamy zmysły wykorzystując edukację multisensoryczną
➢ uczymy również poprzez wykonywanie prac manualnych takich jak np. własnoręczne wykonywanie pomocy dydaktycznych
➢ stawiamy nacisk na poprawną wymowę i intonację
➢ uczymy żywego, naturalnego języka z wykorzystaniem autentycznych materiałów
➢ pracujemy nad poprawnymi reakcjami na komunikaty i polecenia w języku obcym, które są istotne na drodze do pełnej komunikacji
➢ dziecko nauczy się słownictwa z zakresu tematyki najbliższej jego otoczeniu, dom, rodzina, przedszkole, zabawki etc.

Ponieważ wiemy, że nauka to nie wszystko stawiamy również na rozwój całościowy naszych uczniów. Pragniemy przedstawić Ci korzyści poza językowe zapisania Twojego
dziecka do naszej szkoły.
➢ nauka w małych grupach pozwala zawiązać głębsze relacje zarówno między dziećmi jak i między dzieckiem a lektorem
➢ posługiwanie się językiem obcym w przyszłości będzie skutkować zwiększeniem pewności siebie co będzie przydatne zarówno w karierze szkolnej, jak i zawodowej
➢ dziecko poprzez śpiew/ taniec i prace manualne rozwinie tak bardzo potrzebną kreatywność
➢ dzięki formie zajęć przez zabawę dziecko zbuduje pozytywne skojarzenia z nauką języka, a my jesteśmy przekonani, że zaowocuje to w przyszłości

Na tym etapie Twoje dziecko jest już uczniem pierwszego etapu szkoły podstawowej, a co za tym idzie, jest przyzwyczajone do systematycznego przyswajania wiedzy.
Stacja językowa proponuje zajęcia stanowiące rozszerzenie treści poruszanych na lekcjach w szkole, dzięki czemu Twoje dziecko będzie mogło rozwinąć skrzydła, rozbudzić swoją
ciekawość i nauczyć się szybciej i efektywniej niż na zajęciach szkolnych.
Jaką wiedzę zdobędzie uczeń w trakcie trwania etapu?

Nasze cele językowe:
➢ przede wszystkim uczeń rozwinie zakres słownictwa w zakresie wyrażania potrzeb, uczuć, emocji, będzie umiało opisać wygląd rzeczy lub osoby oraz zadawać proste
pytania➢ pracujemy metodą nastawioną na komunikacje, dzięki czemu Twoje dziecko uczy się więcej, mówi więcej i robi więcej na naszych zajęciach niż lekcjach w szkole
➢ pogłębi umiejętności czytania ze zrozumieniem w języku obcym poprzez dostosowane do wieku historie/ opowiadania
➢ nauczy się reagować na prośby i polecenia w języku obcym
➢ rozwinie wiedzę przekazywaną na zajęciach szkolnych co ogromnie ułatwi mu pracę na lekcjach
➢ osłucha się z autentycznymi materiałami ćwicząc jednocześnie poprawną wymowę i intonację
➢ uczymy również poprzez wykonywanie prac manualnych takich jak np. własnoręczne wykonywanie pomocy dydaktycznych
➢ oswojenie się z językiem obcym poprzez metodę zanurzenia
Ponieważ wiemy, że nauka to nie wszystko stawiamy również na rozwój całościowy
naszych uczniów. Pragniemy przedstawić Ci korzyści poza językowe zapisania Twojego dziecka do naszej szkoły.
➢ pracujemy tak, aby to komunikacja ustna była priorytetem na zajęciach
➢ nauka w małych grupach pozwala skupić uwagę lektora na każdym z uczniów i poświęcenie mu odpowiedniej ilości czasu
➢ posługiwanie się językiem obcym w przyszłości będzie skutkować zwiększeniem pewności siebie co jest przydatne zarówno w karierze szkolnej, jak i późniejszej
zawodowej
➢ poprzez prace twórcze dziecko rozwinie swoją kreatywność
➢ dzięki proponowanej przez nas formie zajęć Twoje dziecko polubi naukę języków obcych co zaprocentuje w przyszłości

Drugi etap szkoły podstawowej, czyli klasy od czwartej do ósmej to etap trudny, pełen wyzwań, nowych doświadczeń i wiedzy. Dziecko wchodzi w trudny okres dojrzewania,
zawiera nowe przyjaźnie oraz poznaje różnych nauczycieli. Nasza szkoła proponuje kurs dostosowany do potrzeb dziecka na tym etapie rozwoju. W konsekwencji nauka języka
obcego nie będzie tylko przykrym, szkolnym obowiązkiem, ale przede wszystkim ciekawym doświadczeniem, które przygotuje młodego człowieka do rozpoczęcia następnego etapu edukacyjnego, który rozpocznie się od egzaminu ósmoklasisty.

Jaką wiedzę zdobędzie uczeń w trakcie trwania etapu?
Nasze cele językowe:
➢ naszym głównym celem na tym etapie jest umożliwienie swobodnej komunikacji w języku obcym, ponieważ wierzymy, że właśnie ona jest najważniejsza
➢ w tym wieku zmieniają się zainteresowania naszych uczniów, nie są już nimi zabawki oraz słownictwo związane jedynie ze szkołą i domem dlatego chcemy poruszyć takie obszary jak muzyka, film, książki, szeroko pojęta popkultura, a nawet sport
➢ jest to również czas gdzie niektórzy uczniowie zaczną myśleć o przystąpieniu do pierwszych egzaminów na certyfikaty językowe, w czym my zamierzamy czynnie uczestniczyć i im pomagać
➢ zmieniają się również materiały, z których korzystamy; wykorzystujemy do nauki multimedia i social media, które są tak bliskie dzieciom w tym wieku
➢ kładziemy także nacisk na gramatykę, tak aby nasi kursanci bez trudu tworzyli poprawne struktury oraz zaliczali materiał szkolny
➢ nie zmieniamy jednak naszego przekonania co do wykorzystywania jak najwięcej ilości materiałów autentycznych, tak aby umożliwić kontakt z ”żywym” językiem

Ponieważ wiemy, że nauka to nie wszystko stawiamy również na rozwój całościowy naszych uczniów. Pragniemy przedstawić Ci korzyści poza językowe zapisania Twojego dziecka do naszej szkoły.
➢ nauczymy dziecko krytycznego myślenia oraz umiejętności wyrażania własnych opinii na dany temat
➢ pokażemy mu metody szybkiej i efektywnej nauki
➢ nauczymy samodzielności i działaniu i umiejętności planowania swojej nauki
➢ zaprezentujemy możliwości związane z biegłą znajomością języka, tak aby pomóc dziecku w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej

To prawie już! Twój nastolatek powoli zaczyna wchodzić w dorosłość. Ekscytujące, prawda?

Jako stacja językowa wiemy, że jest to okres tak samo ekscytujący, jak i przełomowy dla rodzica i dla nastolatka, dlatego wiemy jak odpowiedzialne zadanie na nas
spoczywa. Ten czas to również przygotowania do jak najlepszego zdania egzaminu dojrzałości. Zanim jednak młody człowiek rozpocznie dorosłe życie warto rozszerzyć jego
perspektywy, stacja językowa jest jedną z nich.

Jaką wiedzę zdobędzie uczeń w trakcie trwania etapu?
Nasze cele językowe:
➢ rozszerzenie obszarów słownictwa na pracę, kulturę, sport, rozrywkę, a nawet politykę czy problemy społeczne
➢ zapoznanie kursanta z różnymi odmianami języka angielskiego (różne akcenty, różnice w wymowie i pisowni)
➢ wprowadzenie takich zabiegów jak słowotwórstwo czy transformacje (niezbędne do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym)
➢ rozwinięcie umiejętności komunikacji w sytuacjach codziennych oraz rozmów na tematy abstrakcyjne
➢ przygotowanie do egzaminów na certyfikaty językowe
➢ praca z tekstami oryginalnymi (artykuły prasowe, wiadomości telewizyjne i radiowe, filmy, muzyka)

Ponieważ wiemy, że nauka to nie wszystko stawiamy również na rozwój całościowy naszych uczniów. Pragniemy przedstawić Ci korzyści poza językowe zapisania Twojego dziecka do naszej szkoły.
➢ rozbudzenie ciekawości świata
➢ poznanie różnych obszarów kulturowych
➢ zdobycie wiedzy na temat historii i kultury innych krajów, ale również poznanie ciekawostek z ich codziennego funkcjonowania
➢ rozwinięcie umiejętności interpersonalnych poprzez naukę w grupie
➢ kładzenie nacisku na samodzielność i krytyczne myślenie
➢ nauczenie systematyczności w nauce tak potrzebnej w przygotowaniu do egzaminu maturalnego oraz późniejszych studiów wyższych

Co zyskasz zapisując się na kurs?
➢ Rozwiniesz wszechstronne umiejętności komunikacyjne
➢ Efektywną prace na zajęciach dzięki nauce w małych grupach
➢ Kursanci do grup są dobierani na zbliżonym poziomie umiejętności, dzięki czemu nauka jest szybsza i efektywniejsza
➢ Interakcje z innymi kursantami w trakcie zajęć na bieżąco monitorowaną przez lektora, dzięki której czas na naukę jest maksymalnie wykorzystywany
➢ Dyskusje, negocjacje, dialogi tak, aby ćwiczyć zdobyte umiejętności
➢ Dużo materiałów dodatkowych z autentycznych źródeł, dzięki którym nauka będzie jeszcze efektywniejsza
➢ Zajęcia w całości prowadzone w języku angielskim
➢ Możliwość nauki pod okiem doświadczonej i wyszkolonej kadry lektorskiej
➢ Udział w naszym kursie to oprócz komunikacji, szansa na powtórzenie zasad i struktur gramatycznych

Co zyskasz wybierając ten kursu?
➢ Dopasowanie do grupy na podstawie wyniku specjalnie przygotowanego testu poziomującego, dzięki czemu Ty i Twój pracownik dokładnie określicie poziom znajomości języka obcego
➢ Monitorowanie postępów w zdobywaniu wiedzy poprzez testy/wypowiedzi ustne/prezentacje
➢ Twój pracownik nauczy się skutecznej komunikacji w środowisku biznesowym (podczas spotkań, rozmów, prezentacji etc.)
➢ Twój pracownik zwiększy zasób słownictwa i rozwinie znajomość gramatyki
➢ Przygotujemy Twojego pracownika do kontaktów z klientami zagranicznymi, tak, aby Twoja firma była godnie reprezentowana
➢ Efektywność pracy na zajęciach dzięki wykorzystaniu różnych materiałów autentycznych pomocnych w nauce języka obcego
➢ Profesjonalnie przygotowaną i wyszkoloną kadrę lektorską, dla której nauka to przede wszystkim pasja

NASZ ZESPÓŁ

Poznaj nasz zgrany zespół